Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności strony internetowej krzysztofstrzelczyk.pl

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Strzelczyk, al. Jana Pawła II 16/28, 64-100 Leszno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Jana Pawła II 16/28,  64-100 Leszno lub email: boleroks@op.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe klientów i osób korzystających z naszej strony krzysztofstrzelczyk.pl, które są podawane i pozostawiane przez klientów w ramach korzystania z usług krzysztofstrzelczyk.pl

Są to, przede wszystkim, dane niezbędne do realizacji zamówień na stronie krzysztofstrzelczyk.pl , w tym niezbędne do komunikacji z zamawiającym, realizacji usług oraz obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych. Dane te, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do innych celów. W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres IP, a także przetwarzamy dane, które odwiedzający pozostawia w ramach poruszania się po naszej witrynie, czyli te, które są pozostawiane w tzw. plikach cookies.

Wykorzystujemy usługę Google Analytics, która posiada własną polityką prywatności:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług , w tym w szczególności:

– podmiotowi świadczącego na naszą rzecz usługi hostingowi,

– podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz administrację techniczną strony internetowej,

– dostawcy usług doradczych, prawnych, księgowych lub audytowych.

Dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

– certyfikat SSL na stronie krzysztofstrzelczyk.pl ,

– dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

Pliki Cookies

 

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej krzysztofstrzelczyk.pl . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Najczęściej są to informacje na temat urządzenia i najczęściej są wykorzystywane, aby witryna działała zgodnie z preferencjami Użytkownika.

 

Postanowienia końcowe

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:

– zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych,

– rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki